Dysponowanie wodą deszczową podlega przepisom, które nas do tego zobowiązują. Brak wykonania takiej czynności może spowodować widok wody stojącej na posesji, a nawet podmycia fundamentów naszego mieszkania. Wodę deszczową możemy wykorzystać na wiele sposobów, rozprzestrzeniać po posesji albo gromadzić do ponownego użytku. Żeby gromadzić taką wodę niezbędny jest do tego odpowiedni pojemnik, niejednokrotnie w tym celu coraz częściej wykorzystuję się szamba betonowe.

 

Szamba betonowe do przechowywania deszczówki

 

Zasobniki takie bardzo dobrze sprawdzają się w przetrzymywaniu deszczówki, chociażby ze względu na ich wytrzymałość i trwałość. Szamba betonowe występują są w różnych wielkościach i są tanie. Przechowywana w nich deszczówka nie wchodzi w  reakcję ze zbiornikiem, jak to nierzadko ma miejsce przy wykorzystaniu zbiorników z tworzywa sztucznego.

 

Odprowadzenie cieczy do kanalizacji deszczowej

 

To bardzo ciekawa alternatywa, którą rzadziej stosuje się na przedmieściach gdyż doprowadzenie przyłącza zalecane jest na terenach o ścisłej zabudowie, na których przeważa utwardzone podłoże. Jeżeli woda deszczowa znajdująca się na działce będzie wpływać z terenu nieutwardzonego w ten czas zbiera się ją za pomocą ciągu korytek liniowych zakończonych osadnikiem, który utrzymuje brudy. W przypadku powierzchni utwardzanej wodę odprowadzamy montując spływ do wpustów drogowych.

 

Odprowadzenie wody do kanałów melioracyjnych

 

Takowe rozwiązanie najczęściej ma zastosowanie na terenach poza miastem, bo odpływ musi prowadzić przez sąsiednie działki. Do odprowadzenia wody, w tym przypadku, montujemy poziomą rurę w gruncie, przez którą woda będzie swobodnie przemieszczać do kanału melioracyjnego, lub strumyka.

 

Odprowadzenie wody do kanalizacji ogólnej

 

Do kanalizacji ogólnej spływają zanieczyszczenia bytowe oraz woda deszczowa. Aby się do niej przyłączyć ważne jest zawarcie umowy z odpowiednim zakładem wodno-kanalizacyjnym.

 

System odwodnienia liniowego

 

Odwodnienie takie jest zalecane na terenach, na których długim procesem jest naturalne wchłanianie wody. Taki system zaprojektowany jest w oparciu o indywidualną wielkość działki, ilość opadów i rodzaj gruntu. W systemie odwadniającym najważniejsze są korytka odwadniające, które nakrywa się rusztami, w celu ich ochrony przez uszkodzeniem.

 

Drenaż opaskowy

 

szamba betonoweDrenaż taki możemy wykonać na terenie podmokłym, na którym grunt jest mało przepuszczalny.  Do jego wykonania potrzebne są rury drenarskie, z których woda spływa do studzienki znajdującej się w najniższym punkcie drenażu. Taką deszczówkę możemy stosować do podlewania roślin w ogrodzie.

 

Na zakończenie

 

Najdogodniejszą formą odprowadzenia wody z terenu jest podłączenie się do kanalizacji lub rowów melioracyjnych. W obecnej chwili, duża popularnością cieszą się pojemniki na deszczówkę i inne systemy, które pozwalają nam wykorzystać wodę do codziennego użytku, chociażby do prania lub podlewania ogrodu. To nie tylko korzyść dla ekologii, ale i gospodarstwa domowego, które może zaoszczędzić, dzięki mniejszemu zużyciu wody.

 

Zapisz